Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ν.4014/2011 ΦΕΚ 209/Α 22.09.2011 -
Online Υπολογισμός Προστίμου & Παραβόλου

 

Δεδομένα Εισόδου
Περίπτωση
Τιμή Ζώνης
Τετραγωνικά Κυρίων Αυθαίρετων Χώρων
Τετραγωνικά Βοηθητικών Αυθαίρετων Χώρων
Πισίνα
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
Ακίνητο
Δεξαμενή
Πρόσθετες Παραβάσεις
Σύνολο

Πρόστιμο: 1,500.00 €      Παράβολο: 500.00 €

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής προσφέρεται έκπτωση 20%,      Πρόστιμο: 1,200.00 €

Εξαιρέσεις από την έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προστίμου:
1. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της περίπτωσης <20m2 το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011.
2. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι τις 31.12.2011.
Το αντίτιμο (αξία προστίμου μείον παράβολο) καταβάλλεται εντός 30 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ολόκληρο ή τμηματικά. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/12/2011, εάν αυτή καθυστερήσει τότε ακυρώνεται η αίτηση και το αυθαίρετο κηρύσσεται κατεδαφιστέο. Επίσης η τελευταία δόση δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα από τρεις μήνες. Eπιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής κάποιας δόσης. Η αναστολή των κυρώσεων ισχύει για 30 χρόνια.