Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ν.4014/2011 ΦΕΚ 209/Α 22.09.2011 -
Online Υπολογισμός Προστίμου & Παραβόλου

 

Φύλλο Καταγραφής Αυθαίρετης Κατασκευής
και Υπολογισμού Ενιαίου Ειδικού Προστίμου
Τιμή Ζώνης
Tετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων Αυθαίρετης Κατασκευής
Tετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων Αυθαίρετης Κατασκευής (χώρων σε υπόγειες στάθμες, πατάρια, σοφίτες, κλπ)
 
1. Οικοδομική Άδεια
2. Εντός σχεδίου ή οικισμού
     Πρόχειρη Κατασκευή
3. Είδος χρήσης
4. Αλλαγή χρήσης
5. Υπέρβαση δόμησης (τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων)
      Tετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων (χώρων σε υπόγειες
      στάθμες, πατάρια, σοφίτες, κλπ)
      % υπέρβαση δόμησης
6. Υπέρβαση καθ΄ ύψος (εκατοστά)
      % υπέρβαση καθ΄ ύψος
7. Υπέρβαση κάλυψης (μέτρα)
      % υπέρβαση κάλυψης
8. Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων
9. Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο
10. Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) τ.μ.
     
11. Κοινωνικός συντελεστής:
Για κύρια και μοναδική κατοικία ΑμεΑ (>67%), σε συνδυασμό με εισοδηματικά κριτήρια (έως 8000 ευρώ ατομικό εισόδημα και έως 12000 οικογενειακό εισόδημα)
12. Παλαιότητα:
13. Λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις (αριθμός παραβάσεων)